Kategórie

Základné identifikačné údaje dotknutých osôb slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii dotknutých osôb

Meno, priezvisko, rodné číslo a/alebo dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého bydliska a/alebo iná adresa fyzickej osoby (korešpondenčná adresa, adresa pre doručovanie do zahraničia a pod.), PSČ, telefónne číslo a/alebo telefónne čísla (mobilný telefón, fax, pevná linka a pod.), e-mail alebo iná elektronická adresa (instant messaging);

Rozšírené informácie o dotknutej osobe a informácie o jej bankovom spojení

Ak sú pre dojednávanú poistnú zmluvu alebo súvisiacu službu spoločnosti UNIQA relevantné, v nevyhnutnom rozsahu tiež sociodemografické údaje dotknutej osoby a statusové informácie dotknutej osoby (vek, rodinný stav, študent, nezamestnaný, povolanie), kópie osobných dokladov a údaje z nich vyplývajúce, ak sú nevyhnutné na overenie totožnosti alebo statusových otázok dotknutej osoby (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas, rodný list, sobášny list a pod.), geolokačné údaje, obchodné meno/firma, IČO, DIČ, adresa sídla alebo miesta podnikania, identifikácia a adresa zamestnávateľa, výška priemerného mesačného príjmu, údaje o bankovom spojení (číslo bankového účtu v národnom formáte a formáte IBAN, kód SWIFT a iné obdobné informácie) a/alebo číslo SIPO, číslo poistnej zmluvy;

Identifikačné údaje dotknutých osôb na prístup do informačných systémov a komunikačných kanálov UNIQA

V nevyhnutnom rozsahu základné identifikačné údaje a navyše používateľské meno (login), heslo, údaje na multifaktorové overenie, cookies na meranie návštevnosti a analýzu využívania webových stránok UNIQA, ďalšie technické záznamy príslušných aplikácií spôsobilé identifikovať konkrétnu dotknutú osobu;

Osobné údaje a identifikačné údaje nevyhnutné na dojednanie a plnenie poistnej zmluvy a poskytovanie poistných produktov

V nevyhnutnom rozsahu základné identifikačné údaje, rozšírené informácie o dotknutej osobe a navyše evidencia poistných produktov (aktuálnych, v minulosti poskytnutých ale aj len dojednávaných; podľa čísla zmluvy), evidencia poistných plnení, poistných udalostí alebo škodových udalostí (informácie o stave riešenia alebo vybavenia škody; podľa čísla poistnej udalosti alebo škodovej udalosti), špecifické údaje podľa dohodnutého alebo dohadovaného poistného produktu, konkrétne dotazníky a informácie získavané alebo získané spoločnosťou UNIQA v rámci vyhodnocovania dojednávania poistných produktov UNIQA na účely stanovenia poistného rizika (údaje o výpočte, výške odkupnej hodnoty a pod.), fotografia predmetu poistenia, informácie o predpisoch poistného a potvrdenie o platbách poistného, informácie o aktuálnej hodnote investičného životného poistenia, informácie pre daňové potvrdenie k životnému poisteniu, kópie európskeho záznamu o dopravnej nehode alebo policajné protokoly, fotodokumentácia poistnej udalosti alebo škodovej udalosti, obstarávacie doklady a zmluvy, hodnotenie škody technikom, likvidátorom, znalcom a iné odborné posudky, ŠPZ, údaje o vozidle a škode na ňom (napr. lokalita škody - geolokačné údaje, rýchlosť jazdy, prejdená vzdialenosť v počet km) a iné údaje vyplývajúce zo zápisu z obhliadky, údaje cestovného poistenia (destinácia, doba poistenia), rozhodnutie o plnení/neplnení škody spoločnosťou UNIQA alebo treťou osobou, informácie o relevantných žalobách, exekúciách a splátkových kalendároch. Ak je to pre dojednávanú poistnú zmluvu alebo súvisiace služby nevyhnutné, dátum úrazu, špecifikácia poranenia/poranenej časti tela, údaje o hospitalizácii, správa ošetrujúceho lekára, diagnóza, priebeh liečby, zoznam lekárskych výkonov, údaje vyplývajúce z úmrtného listu, dotazník poškodeného, doklad preukazujúci vlastníctvo poškodeného majetku;

Korešpondencia a iná komunikácia s dotknutou osobou

Obsah všetkej korešpondencie a inej komunikácie s dotknutou osobou a inými tretími osobami, ak je možné ju dohľadať podľa osobných údajov dotknutej osoby v rámci niektorej z predchádzajúcich kategórií, obsah všetkých zmenových požiadaviek dotknutej osoby, elektronické aj listinné rovnopisy, kópie a výtlačky dokumentov obsahujúcich osobné údaje dotknutej osoby, požiadavky zaslané prostredníctvom aplikácií a komunikačných kanálov UNIQA (napr. systémov MyUNIQA, MeteoUNIQA, Safeline a webových stránok UNIQA);

Osobitné kategórie osobných údajov

Informácie o zdravotnom stave. Ak sú pre dojednávanú poistnú zmluvu alebo súvisiace služby spoločnosti UNIQA relevantné, v rozsahu nevyhnutnom tiež obsah zdravotníckej dokumentácie sprístupnenej dotknutou osobou;

Dynamický biometrický podpis. Ak je to vzhľadom k forme uzavretia poistnej zmluvy alebo dojednania súvisiacej služby UNIQA potrebné, biometrický podpis zaznamenaný na technickom zariadení. Dynamický biometrický podpis je osobných údajom patriacim do osobitnej kategórie osobných údajov, ktorých spracúvanie je prípustné iba za podmienok vymedzených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). V prípade dynamického biometrického podpisu musí dotknutá osoba udeliť výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov pre jeden alebo viacero stanovených účelov;

Osobné údaje tretích osôb nevyhnutné na plnenie povinností spoločnosti UNIQA voči dotknutej osobe a týmto tretím osobám

V nevyhnutnom rozsahu základné identifikačné údaje tretích osôb – dotknutých osôb, napr. manžela, manželky, partnera, partnerky, dieťaťa, člena spoločnej domácnosti, poistníka, poisteného, oprávnenej osoby, poškodeného, účastníkov, svedkov poistných udalostí alebo škodových udalostí a osôb podieľajúcich sa na vybavovaní poistných udalostí alebo škodových udalostí (likvidátori, znalci a iné technické osoby), príp. iných osôb, a iné údaje o nich potrebné pre plnenie poistných zmlúv a poskytovanie poistných produktov.

Osobné údaje zamestnancov UNIQA, sprostredkovateľa a osôb podieľajúcich sa na dojednávaní a uzatváraní poistnej zmluvy

Základné identifikačné osobné údaje a rozšírené informácie o zamestnancovi ako dotknutej osobe, ID zamestnanca (ak bolo pridelené), informácie o vzdelaní, pracovnej pozícii, informácie o osobách podieľajúcich sa na dojednávaní a uzatváraní poistnej zmluvy s dotknutou osobou (identifikácia finančného sprostredkovateľa vrátane jeho sprostredkovateľského čísla), výška provízie;

Informácie obchodnej a marketingovej povahy

V nevyhnutnom rozsahu informácie o ponukách poistných produktov a služieb UNIQA, o požiadavkách a potrebách dotknutej osoby ohľadom krytia poistných rizík (vrátane informácií o trendoch).

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie